Spirituality of the Soul

Kurs & Utbildningar, Trance Healing, Coachning, Husbesök för Energi/Balansering & Seans.

Spirituality of the Soul

Kurs & Utbildningar, Trance Healing, Coachning, Husbesök för Energi/Balansering & Seans.

Filosofi

 

  

I vår värld har många av oss en inbyggd medvetenhet och känslighet, som ofta upplever händelser, tankar och känslor som kan relatera till energi. Varje person är väldigt mycket en individ. När jag har utbildning och undervisningen tittar jag på individuell potential hos varje person. Skapa de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling tillsammans med andevärlden, intution.

 

Harmoni med andens energi som leder till en närmare och starkare länk till andenvärlden för filosofi och intution är viktigt när man gör en mediumistisk utveckling för att titta på den andliga sidan för att öka harmoni och balans. Harmoni är avgörande för att producera några fenomen, sittande för Anden tillåter att blandningen av den fysiska och andliga energin blir harmoniserad, fokuserar sinnet genom koncentration och meditation.

 

Det är inget bevis bara en teori att det är så, att livet går vidare efter döden just på denna planeten, men finas parallella världar med just vår värld , kan se dom till havs i horisonten, kallas för hägring. Just i dessa parallella världar vi som medium får vår information. Om det inte är ett energi minne då finns den i våra världar 🌏 Allt som finns på denna planeten levande som material finns i olika dimensioner.

 

Vem vet hur många dimensioner det finns, det pratas om 4, 8, 11, 13 stycken eller oändlig. Många tror att det bara finns två, våran och de bortgångnas .Men det finns ju parallella världar, skuggvärldar, gamla världar, låsta världar eller dimensioner .Och i dessa dimensioner finns det ju ytterligare dimensioner . Men dessa har ju inget med dimensioner av atomer och celler, utan är dimensioner som ligger tätt inpå våran normal.

 

Ställen som finns sida vid sida med vårt eget universum vilket skulle kräva minst en fjärde dimension. Det finns världar omkring runtom under ovanför inom oss, men alla kan inte se eller känna dem. Dessa gränsvärldar eller dimensioner finns runt oss och bortanför oss. Gränsvärldar, helvetet, himlen, matrix, paralleller, parallella-dimesioner, skuggvärldar.

 

Skuggvärldar: det här är världar som skapas av våra tankar och fantasier de ligger i skikt runt planeten vår planet har 240 skikt där det finns världar med upp till 9 dimensioner.

 

Paralleller; de finns också i skikten runt planeten, de är kopior av den här världen men utvecklingen där har gått annorlunda det finns en till av dig där men han/hon t.ex. så skapas ofta ”onda” dubbelgångare pga. av att många stöter bort egenskaper de inte anser önskvärda. De kan komma hit det var så ordet dubbelgångare kom till eftersom det ursprungligen var benämningen på en varelse som var en kopia av en annan men som var motsatsen, i själva verket var det en parallell till den personen som den hade skapat på ovanstående vis.

 

Gränsvärldar: Här är det parallella utvecklingslinjer till mänskligheten som devor,naturväsen osv. Deras världar kallas gränsvärldar.

 

Mikrovärldar: Världar som finns inuti celler och atomer de finns i alla celler i din kropp besöker du en sån värld är du gud där. normal. Människan har flera dimensioner inom sig som hon använder sig av dagligen. Våra olika roller är olika dimensioner. De olika dimensionera vi har ligger på olika vibrationsfrekvenser. Det vanliga är att man talar om olika världar som på olika sätt liknar vår genom att de har livsformer.

 

Våra chakran är ytterligare ett exempel på olika dimensioner som påverkar oss direkt. Dessa kan vi även känna med våra fysiska händer. Håll din dominanta hand en dm ovanför pubisbenet så kommer du att känna att det blir en liten tunghet under handen i baschakrat. Håll sen handen en dm ovanför kronchakrat och du kommer att känna en betydligt lättare känsla i handen.

 

De olika dimensionernas vibrationsfrekvenser är olika precis som känslan som kan upplevas i chakrana. Ofta känner vi oss hemma i dimensioner som påminner om vår egen vibrationsfrekvenser.

 

De finns fyra dimensioner som man med säkerhet vet existerar i den här världen (om Einstein har rätt). Det är längd, bredd, djup och tid. Tid och rum är samma sak eftersom tiden bara är en dimension av rummet. Med hjälp av dem minst fyra dimensionerna vet man att allting är ett föremål som ser olika ut på olika platser. På en plats kan det vara bredare, smalare, längre, kortare, djupare, grundare, längre tid eller kortare tid.

 

Låt oss säga att vi har en lång käpp. I ena änden är käppen tjockare och bredare. Då böjer den sig där i rummets dimensioner.

 

Lägger man till tidens dimension vet man att käppen en gång varit en del av en trädgren. Trädgrenen var kortare tidsmässigt eftersom den existerade tidigare. En dag i framtiden kommer käppen att gå av på mitten. Då kommer käppen vara längre tidsmässigt.

 

I tidens dimension är käppen ett långt objekt, mycket längre än vad någon käpp är med bara rummets dimensioner.

 

Då käppen var en trädgren var den en tjock gren av det träd som tiden är. När man skalade bort bark och träflisor från käppen ändrades den gren av tiden som käppen är.

 

Grenen sträcktes ut så att en käpp bildade en kraftig kvist i mitten av grenen och runt denna käpp var dem mindre kvistarna i form av dem flisor som skalades bort från käppen.

 

I framtiden, då käppen som sagt delar sig i två, delar sig den kvist som käppen som sitter på grenen i trädet sig också i två.

 

Detta kan vara svårförståeligt men det är ett försök att du skall förstå hur tiden är en dimension.

 

Eftersom alla tider existerar kan man dra slutsatsen att allt måste vara ett. Allt är en del av samma träd som denna käpp i exemplet ovan.

 

I det förflutna kan fuktpartiklar i käppen och fuktpartiklar i en människas andedräkt ha existerat sida vid sida. Då vävs trädet samman till något som inte liknar ett träd men en väv av verklighet.

 

Den absoluta punkten då allting länkas samman är universums födelse. Då var allt en och samma partikel, en och samma ofantligt tjock tråd eller gren. Trädets stam. Då rummet delade sig började trädet att dela sig i grenar. Kvistarna är allt som i dag existerar.

 

Tiden flyter på rak linje då den sammanlänkar rummet och har därför en dimension. Hur skulle det se ut i en värld omvänd vår, där rummet hade en dimension och tiden hade tre?

 

Tiden bör knytas till elementet vatten eftersom den kan flyta fram. Den rumsliga dimensionen djup bör knytas till elementet jord eftersom det är djupet som ger alla föremål sin egentliga materia.